Back to All Events

吉祥宝聚寺华语讲座 : 爱己.护家.爱地球

  • 大殿 1 Woodlands Drive 16 Singapore 737764 Singapore (map)
tr-n-anh-tu-n-33013.jpg
•生活离不开日常用品
•日常用品的种类
•无所不在的化学清洁洗涤剂, 其背后隐藏的危机
•人类健康因经皮毒受伤害
•环境因化学合成剂的污染遭破坏
•作出改变对生命负责
讲师 : 苏丽梅